Agnieszka Gąska - Psycholog, Psychoterapeuta

tel.: 600 555 835

Gabinet prywatny

Zakres usług

Konsultacja psychologiczna – 170zł / do 60min

Spotkanie, które służy rozpoznaniu problemów. W trakcie konsultacji nie tylko zapoznaję się z trudnościami...

Spotkanie, które służy rozpoznaniu problemów. W trakcie konsultacji nie tylko zapoznaję się z trudnościami klienta, ale także ustalam jego oczekiwania i omawiam możliwe formy pomocy. Konsultacje mogą prowadzić także do podjęcia decyzji o psychoterapii – wówczas w trakcie ich trwania ustala się również zasady współpracy (tzw. kontrakt terapeutyczny – np. czas trwania terapii, cele terapeutyczne, częstotliwość spotkań). Zwykle jest to kilka spotkań (ok. 3-5).

Konsultacja psychologiczna on-line – 170zł / do 60min

Wygodna i praktyczna forma spotkania z psychologiem bez wychodzenia z domu

Wygodna i praktyczna forma spotkania z psychologiem bez wychodzenia z domu. Konsultacja on-line służy rozpoznaniu trudności klienta i ustaleniu optymalnej formy pomocy. Odpłatność za tę formę spotkania odbywa się przelewem na konto przed odbyciem rozmowy z psychologiem. Aby umówić termin spotkania on-line proszę wcześniej o kontakt telefoniczny.

Psychoterapia – 150zł / 45min

Jest formą leczenia, procesem umożliwiającym pracę nad sobą, osiąganie ustalonych celów...

Jest formą leczenia, procesem umożliwiającym pracę nad sobą, osiąganie ustalonych celów (np. ustąpienie objawów, polepszenie samopoczucia, poprawa funkcjonowania w codziennym życiu, poprawa relacji społecznych). Możemy podzielić ją na krótko – i długoterminową. Zazwyczaj sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu o stałej, ustalonej wcześniej porze.
 
Psychoterapia psychodynamiczna – podejście to zakłada, że na życie i funkcjonowanie człowieka wpływają wewnętrzne, nieświadome mechanizmy, potrzeby oraz nierozwiązane konflikty intrapsychiczne. Leżą one u podłoża zgłaszanych przez klienta objawów (np. stanów lękowych czy depresyjnych). Podejście psychodynamiczne pozwala zrozumieć naturę i przyczynę trudności, przepracować swoje wewnętrzne konflikty, daje szansę na zmianę utartych wzorów i schematów postępowania oraz postrzegania rzeczywistości. Psychoterapeuta psychodynamiczny nie daje klientowi rad, nie mówi, co powinien, a czego nie powinien robić. Jego rolą jest bardziej towarzyszenie klientowi, bycie „obok” i pomoc w przepracowywaniu trudności, uświadomieniu i rozwiązywaniu konfliktów psychicznych.

Czas trwania terapii jest różny i zależy od indywidualnego charakteru problemu, z którym zgłasza się klient (ważny jest  rodzaj problemu, jego nasilenie, motywacja samej osoby, która zgłasza się do gabinetu). Terapia może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Diagnostyka psychologiczna – 170zł / 1h

Badanie ilorazu inteligencji (Skala Inteligencji Wechslera)  ok 1,5 - 2h...

Badanie ilorazu inteligencji (Skala Inteligencji Wechslera)  ok 1,5 - 2h
Badanie struktury osobowości (Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2, Test Plam Atramentowych Rorschacha)  ok 2h
Przesiewowa diagnostyka neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych)  ok 1h